Persbericht KAA Gent Coronaproof

Gisteren vond in de perszaal van de Ghelamco Arena een 2de evaluatie plaats over de gepubliceerde enquête van Armada Ganda en de supportersfederatie. De club en het supporterscollectief werken -als een van de enige clubs in België - nauwgezet samen om de beste oplossingen te zoeken voor de huidige situatie. Begin augustus was er een eerste supportersoverleg waarbij de club de hulp inschakelde van haar supporters. Een aantal dagen later volgde er een grote enquête vanuit de supportersgroepen. Deze werd ruimschoots ingevuld waardoor we een mooi overzicht konden voorzien en er de nodige lessen uit konden trekken. Daarom werd er beslist alvast beslist om de stem van het volk te aanhoren geen loting te houden.  De resultaten van de enquête zullen tevens dit weekend online komen op de website van Armada Ganda.

Op de bijeenkomst van gisteren was er buiten het clubbestuur en de supporters eveneens een delegatie van de politie, de juridische dienst van Stad Gent en de veiligheidsadviseur van de burgemeester. Op deze manier hadden ook zij de nodige info vanuit de Gentse achterban. Momenteel vraagt elke buffalo zich af wat er nu staat te gebeuren nu er vanaf dit weekend terug supporters aanwezig mogen zijn in het stadion. Hierover is er gisteren nog geen consensus gezocht, maar deze zal niet lang meer op zich laten wachten. En werkgroep van de club, de stad en enkele juristen en virologen, zullen zich in de loop van dit weekend buigen over de meest haalbare oplossing. Deze oplossing zal voorgelegd worden aan de burgemeester, die op zijn beurt de minister en zijn entourage dient te overtuigen.

Dat wil dus ook zeggen dat er nog geen exact aantal bekend is die de eerst volgende thuiswedstrijd tegen OH Leuven zal kunnen bijwonen. Deze wedstrijd vindt plaats op zaterdag 26 september. Deze datum geeft ons ook de marge om wat langer te werken aan deze moeilijke puzzel. Echter willen wij zo snel mogelijk een definitieve werking vastleggen en communiceren naar onze supporters. Na dit weekend hebben wij eveneens een beeld hoe de eerste wedstrijden met supporters gelopen zijn en kunnen we bijsturen waar nodig. Wij zijn er van bewust dat we niet elke supporter kunnen gelukkig maken en geven wat hij/zij wil, maar wij zullen er alles aan doen om een zo goed mogelijke oplossing te vinden.

Wat wel al vast staat, is het gebruik van mondmaskers en de social-distancing van 1m. Het mondmasker zal verplicht zijn vanaf de directe omgeving rond het stadion tot in de tribune. Dat houdt in dat mensen hun mondmasker ten allen tijde zullen moeten dragen, ook wanneer ze op hun plek zitten in het stadion. Enkel wanneer er iets geconsumeerd wordt, zal dit bij uitzondering even niet moeten. Eveneens op de parking en op weg naar het stadion zullen de mondmaskers verplicht zijn.

Om de veiligheid te garanderen zullen de ingangen van het stadion dusdanig aangepast worden dat deze maximaal benut kunnen worden. Er zal gewerkt worden met timeslots en het stadion zelf zal opgedeeld worden in compartimenten. Hier geldt het principe first in, first out. Zoals wettelijk bepaald is zitten gedurende deze hele periode verplicht. De veiligheidsdiensten zullen streng optreden indien er inbreuk gedaan wordt op het aangepast intern reglement van de club.
Wij rekenen daarom op de verantwoordelijkheidszin en het gezond verstand van onze supporters. Supporteren zal dus beperkt mogelijk zijn mits het naleven van bovenstaande aandachtspunten. Verder blijven de algemene covid-regels van kracht. Blijf dus thuis als je ziek bent, ontsmet je handen regelmatig, …

Op dinsdag 15 september om 10 uur zullen de burgemeester en KAA Gent voorzitter Ivan De Witte tekst en uitleg geven; dan zal er ook bekendgemaakt worden hoeveel supporters er effectief binnen zullen mogen bij de eerstvolgende thuiswedstrijd.
Toont 1-2 van 2 producten