Gent Corona Proof (1)

Wij, Armada Ganda en de Supportersfederatie werden door KAA Gent betrokken bij een belangrijk overleg.
De club wil zoveel mogelijk supporters tevreden houden en schakelde daarom de hulp in van de supportersverenigingen om samen een voorstel uit te werken.
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er een zo eerlijk mogelijke regeling is wanneer er terug supporters aanwezig mogen zijn enerzijds, als een faire, acceptabele compensatie voor wie niet aanwezig kan zijn anderzijds?
Dit zal een enorm moeilijke verdeelsleutel worden en willen daarom de stem van de Buffalo zoveel mogelijk laten horen!


Bepaal zelf mee hoe we hier uit komen en vul deze enquête in voor zondag!

bit.ly/GentCoronaProof

Gent Corona Proof (2)

Wij, Armada Ganda en de Supportersfederatie vzw willen jullie van harte bedanken voor het massaal invullen van onze enquête.

Ondanks het mooie resultaat op deze korte periode, zijn we in overleg met de club ervan overtuigd dat als we deze enquête terug openzetten, nog een beter resultaat kunnen bereiken.

Ook kregen we veelvuldig de opmerking dat het openstellen van de enquête van donderdag 13/8 tot zondag 16/8 voor veel mensen te kort dag was.
Verder merken we graag op dat wie zijn abonnement reeds besteld heeft, maar nog niet opgehaald heeft bij het secretariaat, toch onderstaande enquête kan invullen door het abonnementsnummer van vorig jaar in te vullen (zonder plaatswijzigingen blijft het abonnementsnummer hetzelfde door de jaren heen)

We stellen bij deze de enquête terug open en sluiten ze weer af aanstaande dinsdag 25/8/2020 om 23u59 ! Spread the word!

bit.ly/GentCoronaProof


Gent Corona Proof (3)

Donderdag 10/09/2020 was er in de Ghelamco Arena een finale evaluatie van de ingevulde enquête die mee moet bepalen hoe de wedstrijden en compensaties er zullen uit zien. Deze enquête werd vervolgend ingevuld door 3389 abonnees en geeft een mooi overzicht over wat de supporter ECHT wil. Wij hebben de resultaten gebundeld met een korte toelichting waar nodig. Dit zijn eveneens de resultaten die wij overhandigd hebben aan de club, Stad Gent en de politiediensten. Armada Ganda en de supportersfederatie hebben de stem van de supporter laten horen maar verdere beslissingen worden genomen door een werkgroep van de club samen met bevoegde personen van Stad Gent en de politie. Echter zullen wij er alles aan proberen doen om de stem van de supporter naar voren te brengen. De resultaten worden onveranderd weergegeven in de oorspronkelijke context en vraagstelling en
houden geen rekening met eventuele nieuwe ontwikkelingen.


Hier vroegen wij de supporters om aan te geven hoe ze naar het voetbal willen gaan. Is dit in bubbel, is dit als individu of kan dit zonder beperkingen. Dat laatste hebben we uit de grafiek gehaald omdat dit in d huidige situatie niet relevant is.

OP deze grafiek kunnen wij afleiden dat de meeste abonnees in elk geval naar de wedstrijden willen gaan, al is dit met meer twijfels indien dit niet in de bubbel kan. Daar is de mening meer uitgesproken.


Volgens affiche = er wordt een poel gemaakt van onderstaande wedstrijden en de eerste mensen die hun abonnement kochten op 3 juni zullen als eerste de kans krijgen om hun favoriete wedstrijd uit deze poel te selecteren (Optie A)

  • Gent - OHL (Zat 29/9 20u45)
  • Gent - Beerschot (Zondag 04/10 16u)
  • Gent - GenK (weekend van 24/10)
  • Gent - RSCA (weekend van 07/11) 


niet correct = niet de mensen die eerst hun abonnement kochten de voorrang laten genieten, een ander systeem had de voorkeur


volgens kalender = zat je bij de eerste mensen die hun abonnement kochten op 3 juni, je krijgt de kans om te gaan naar de thuismatch tegen OHL op 26/9  (Optie B)


Andere = eigen optie werd opgegeven, veel goede maar ook sommige minder goede opties werden gegeven waar er echt nooit 1 bovenuit kwam.


Geen mening = spreekt voor zich


Loting = zoals gekend bij de meeste andere clubs uit de JPL

Of het Optie A  dan wel Optie B wordt is nog steeds niet beslist dit wordt ASAP bekeken door Armada Ganda, de club en ticketmaster of optie 1 technisch haalbaar is.


Omdat wij toch wel willen kijken naar een manier die niet gebonden is aan de volgorde van het abonnement én het naar het voetbal gaan met mensen die je quasi elke wedstrijd ziet, hebben wij het idee gekregen om per tribune of vak te gaan werken. Dit eveneens met hetzelfde scenario als het FCFS-systeem.


Wat ook een mogelijkheid zou zijn is het werken met een online systeem zoals bij concerten en festivals. Mensen dienen dus online te reserveren voor een wedstrijd, al dan niet met beveiliging zodat je per periode maar 1 wedstrijd kan selecteren. Hier hebben wij de vraag gesteld of je voor- of tegenstander bent en indien dit toch van toepassing is, of er gewerkt moet worden met een voorrangsperiode.

Hier zijn de resultaten duidelijk. Mensen zijn voorstander van het online systeem mits voorrangsperiode volgens de aankoop van het abonnement.


Het meest neutrale van alles, is natuurlijk een loting. Op deze manier maak je geen onderscheidt tussen bepaalde groepen.

Ook hier spreekt de grafiek voor zich. Kan je geloot worden met je bubbel, dan is dit aangenaam. Is dit per individu, dan is dit uit den boze.


Wat ook enorm veel voor kwam op de social media-kanalen is het afstaan van een plaats. Sommige mensen staan liever hun plaats af zolang ze niet naar het voetbal kunnen gaan zoals zij dit het liefste willen. Daarom wilden wij ook hier een mooi overzicht.

Hier zien we dat bijna 1 op 3 van de mensen hun plaats zou afstaan. Als je dit doortrekt naar 15 000 abonees, dan heb je al 5000 mensen waar je geen rekening mee moet houden en kunnen de supporters die wel gaan natuurlijk al snel heel wat wedstrijden meer zien.


We kunnen aan de abonnees vragen wat ze zouden doen indien een bepaalde optie gekozen is, maar natuurlijk willen wij vooral weten welke manier van werken ze effectief ook willen. Daarom diende men de bovenstaande vragen ook te rangschikken van 1 tot 5.

De resultaten hier zijn ook niet echt verrassend. Het FCFS-systeem komt op plaats 3. Dit kan mogelijks te wijten zijn aan het falen van het online bestelsysteem op de start van de abonnement verkoop. Op plaats 2 volgt het online reserveringssysteem. De meeste abonnees zijn duidelijk voorstander van het werken per tribune of per vak. Dit zorgt voor de meeste samenhorigheid en houdt geen rekening met de volgorde van aankoop. Een loting is
echter uitgesloten. Iets wat de club formeel bevestigd heeft.


Mensen die niet naar het voetbal kunnen maar wel destijds een Play-Off I -abonnement en een abonnement voor de reguliere competitie kochten, die zijn natuurlijk een pak geld kwijt. Hiervoor zouden mensen toch gecompenseerd moeten kunnen worden. Daarom hebben wij ook enkele opties gegeven waar de mensen opnieuw dienden te rangschikken. Nadien hebben wij eveneens de vraag gesteld of supporters een keuze moeten krijgen hoe ze deze compensatie willen, of dat iedereen hetzelfde krijgt.

Mensen kiezen hier veelal voor de makkelijkste optie. Het automatisch verlengen van het abonnement. Vervolgens zijn het (gedeeltelijk) terugbetalen en een horecategoed de opties die de top 3 vervolledigen. Maar liefst 82% kiest er voor om een keuze te hebben. We zien ook een klein percentage dat zijn compensatie wil schenken aan de sfeergroepen, de foundation of KAA Gent Ladies. Als we dit door trekken naar alle abonnees zijn dat 500 personen die hier voor open staan. Iets wat wij alleen maar kunnen bekoren want in tegenstelling tot andere organisaties hebben wij nauwelijks tot geen inkomsten zonder het voetbal, maar blijven ook onze vaste kosten oplopen.


Iets wat vele mensen over het hoofd zien zijn de vele parkeerkaarten die verkocht zijn. Ook dit is iets wat veel abonnees aanbelangt. Daarom vroegen wij ons af hoe deze mensen willen vergoed worden.

We zien hier als we kijken naar de mensen die een parkeerkaart bezitten, dat de helft deze automatisch verlengd wil zien en dat de andere helft dit liever terugbetaald heeft.


Globaal :

Voor ons is het resultaat van de enquête duidelijk. Mensen willen per tribune/vak verdeeld worden en dit liefst aan de hand van de wedstrijdaffiche. Qua compensatie willen de mensen vooral de keuze hebben van wat ze krijgen. We weten dat niet elke optie voor iedereen ideaal is en dat er altijd groepen en personen benadeeld zullen zijn. Al is het doel van deze enquête om deze zo minimaal te houden. Verder willen wij ook duidelijk stellen dat wij geen enkele groep of personen een voorkeursbehandeling gaan geven. Elke supporter heeft evenveel recht. Het is nu aan de club om deze enquête nauwgezet te volgen en de juiste keuzes te maken.